Сайтът използва "бисквитки", за да може да функционира правилно и да улеснява вашето сърфиране.

Равен достъп до училищното образование в условията на кризи

ES In

 Проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищното образование в условията на кризи"

Дейност 1: Закупуване на технически средства за педагогическите специалисти  и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи

През учебната 2021/2022 година НУ "Васил Левски"-град Кричим получи по проект ""Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"- 24 броя лаптопа, 2 броя таблети и 1 брой универсален шкаф за зареждане на преносими компютри.
Предоставената компютърна техника по проект ""Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" обезпечи образователния процес при работа в ОРЕС.
През учебната 2021/2022 година НУ "Васил Левски"-град Кричим реализира обучения с ученици I-IV клас. Обученията са свързани с работа в електронна образователна платформа, с цел преодоляване на затрудненията при преминаване към обучение в електронна среда.
Реализирани са родителски срещи, в които родителите получиха информация с реализираните дейности и възможностите, които предлага проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи".

 

Дейност 2: Обучение на ученици, вкл. от уязвимите групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда

Учебна 2023/2024

В началото на учебната 2023/2024 година НУ "Васил Левски" стартира работа по реализиране на Дейност 2: Обучение на ученици, вкл. от уязвимите групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда. Дейността е насочена към реализиране на краткосрочни обучения за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда, работа с електронни образователни платформи на ученици, които изпитват затруднения при преминаване към обучение в електронна среда. Обученията се провеждат с ученици от първи клас,  с двама ръководители на групите. Обученията се провеждат по утвърден план-график. Всеки ученик преминал обучението ще получи сертификат.

Дейност 3: „Интензивна работа с родители на ниво детска градина за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес“.
През месец октомври и месец ноември  НУ "Васил Левски"-град Кричим организира различни форми за интензивна работа с родители на деца от уязвими групи. Срещите се състояха на 17.10.2023 година и 24.10.2023 година. На 07.11.2023 година е организиран групов тренинг между учители и родители на децата от Подготвителна група 5 и 6 годишни.

Учебна 2022/2023

В началото на учебната 2022/2023 година НУ "Васил Левски" стартира работа по реализиране на Дейност 2: Обучение на ученици, вкл. от уязвимите групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда. Дейността е насочена към реализиране на краткосрочни обучения за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда, работа с електронни образователни платформи на ученици, които изпитват затруднения при преминаване към обучение в електронна среда. Обученията се провеждат с ученици от първи клас, сформирани са пет групи, с продължителност на обучението 4 часа, с двама ръководители на групите. Обученията се провеждат по утвърден план-график. Всеки ученик преминал обучението ще получи сертификат.

 

Съобщение - прочети

Facebook
On-line потребители

В момента има 87  гости и няма потребители и в сайта