Сайтът използва "бисквитки", за да може да функционира правилно и да улеснява вашето сърфиране.

УЧИЛИЩЕ ЗА ЗНАНИЕ И РАЗУМ

 Това е нашето училище! Това е нашата територия!
А каква ще бъде тя - зависи от самите нас.

Камбанен звън се понася сутрин над Кричим. Звънът разбужда покоя и влива бодрост и воля за житейски дела. Звуците се подемат нагоре, блъскат се подемат по Калето и Чукала и вече укротени се връщат нагоре над града. Отлитат тихо и нежно из полето. Започва истински денят. НУ "Васил Левски" отваря широко врати, за да посрещне своите възпитаници жадни за знание и разум.

Началото е поставено в далечната 1861 г. Кричимци отварят светско училище със стремеж за знание и напредък. Сградата на училището ни е създадена през 1951 г., а от 1991 г. носи името на най-обаятелния герой в нашата история Васил Левски. Неговият образ съединява храброст, романтика и ум в едно решително действие и с най-добрия  пример за всички поколения обучавани и възпитавани в училището ни. Днес ние се стремим да пазим традициите си и осигурим качествено образование и възпитание.

Тук децата получават отлична подготовка от 25 преподаватели, специалисти и възпитатели. Училището разполага с 10 класни стаи, физкултурен салон, кабинети  информационни технологии, библиотека, ресурсен кабинет.

В училището се обучават 246 ученици, организирани в 10 паралелки и 2 подготвителни групи, 8 полуинтернатни групу. Наличието на добра материална база и съвременна техника поставят училището сред най - предпочитаното в града. НУ "Васил Левски"    гр. Кричим е екип от ученици, родители и учители, който залага на новаторството и пълноценното общуване. Педагози, които формират национални, морални и естетически ценности, чиято работа не е само професия, а крачка в бъдещето! Екип, който слага детето като център на всяка мисъл, дело и слово. Екип, ориентиран към глобалните световни приоритети, към динамично променящият се свят, в услуга на нуждите на ученическата личност и отговорно поведение към обществения живот.Утвърждаване на НУ "Васил Левски" като конкурентноспособно училище с непрекъснато обновяваща се материална база. Училище, където се формират отговорни позиции, прилагащо най-модерни стратегии, технологии и интерактивни методи на преподаване. Залага се на творческия потенциал и критично мислене. Място, където постоянно се усъвършенстват професионалните умения на педагозите. Обособена е общност от родители и учители, които са отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешките достойнства.

Цели на училището: 

  • запазване и развитие на нивото на преподаване;
  • издигане и утвърждаване престижа на училището;
  • повишаване качеството и ефективността на учебно-възпитателната работа;
  • осигуряване на позитивна учебна среда за социално развитие на подрастващите;
  • повишаване квалификацията на учителите и утвърждаване на информационните технологии за преподаване;
  • пълноценна работа в компютърния кабинет за деца и учители;
  • утвърждаване чувството за принадлежност към училището и екипа от всеки ученик;
  • печелене на все по-голямо доверие сред обществеността.

Задачата на екипа ни е да създадем оптимални условия за пълноценно развитие на ученика и подготовката му за преминаване в по-горна степен на образование.

Всичко това правим за Вашите деца!   

Благодарим Ви, че избрахте НУ ”Васил Левски”!

   Да си пожелаем здраве, сили и вдъхновение за ползотворна съвместна работа! 

   На добър час!

 

 

 

Facebook
On-line потребители

В момента има 66  гости и няма потребители и в сайта