Сайтът използва "бисквитки", за да може да функционира правилно и да улеснява вашето сърфиране.

Дейности

Мисия на училището 

НУ "Васил Левски" е екип от ученици, родители и учители, който залага на новаторството и пълноценното общуване. Педагози, които формират национални, морални и естетически ценности, чиято работа не е само професия, а крачка в бъдещето! Екип, който слага детето като център на всяка мисъл, дело и слово. Екип, ориентиран към глобалните световни приоритети, към динамично променящият се свят, в услуга на нуждите на ученическата личност и отговорно поведение към обществения живот. Всичко това постигаме чрез:

 • чуждоезиково обучение - английски език;
 • развитие на самостоятелно и логично мислене чрез съвременни техники на обучение;
 • развитие на устната и писмена реч;
 • изграждане на математически знания и умения;
 • формиране и изграждане на компютърни умения;
 • възпитаване в любов към Родината и природата;
 • възможности за изяви на учениците. 

Цели на училището

 • запазване и развитие на нивото на преподаване;
 • издигане и утвърждаване престижа на училището;
 • повишаване качеството и ефективността на учебно-възпитателната работа;
 • осигуряване на позитивна учебна среда за социално развитие на подрастващите;
 • повишаване квалификацията на учителите и утвърждаване на информационните технологии  на преподаването;
 • пълноценна работа в компютърния кабинет за деца и учители;
 • участие в проекти и програми и тяхното реализиране на практика;
 • утвърждаване чувството за принадлежност към училището и екипа от всеки ученик;
 • печелене на все по-голямо доверие сред обществеността. 

 

 

Facebook
On-line потребители

В момента има 21  гости и няма потребители и в сайта