Сайтът използва "бисквитки", за да може да функционира правилно и да улеснява вашето сърфиране.

Услуги

  1. Преместване на ученици в държавните и в общинските училища - прочети
  2. Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училищаие - прочети
  3. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование - прочети
  4. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити - прочети
  5. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава - прочети
  6. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи - прочети
Facebook
On-line потребители

В момента има 70  гости и няма потребители и в сайта